50 år senare…

50 år senare…

Jag tänker ofta på den by jag flyttade till när jag kom till Jämtland. Den hette Alsen och var egen kommun med en (sic!) kommunal tjänsteman. Han skötte finanserna och titulerades kamrer. Det var politiskt samlingsstyre – man valde ”den bäste”; oftast en man… Denne hade sitt politiska område ”på fickan”. Han, som då var ansvarig för sociala frågor hade mycket i sina fickor och ett omfattande ansvar. Socialsekreterare fanns inte i en sådan glesbygd. På 60-talet började socialassistenter att anställas – men inte i Alsen.

Däremot fanns ”syster Ruth” i Alsen och doktorn i en närliggande ort. Den medicinska läkekonsten är mycket gammal och det sociala arbetet mycket ungt. Det har naturligtvis satt sina spår. Utvecklingen av mediciner och andra medicinska behandlingsmetoder är avancerat medan den sociala problematikens avancemang inte riktigt hunnit ikapp.

Det gäller också det förebyggande arbetet. Vi vet att minskat tobaksbruk minskar cancer och andra sjukdomar. Vi vet att motion och bra kost minskar hjärt- och kärlsjukdomar. Därför görs stora insatser för att få människor att sluta röka, promenera/träna och äta mer grönsaker. Lagstiftningen förhindrar människor att röka på offentliga platser, i restauranger mm. Kampanjer görs för bättre kost och mer motion.

Men vad görs för att förebygga social problematik och social utestängning? I dagens debatt hörs mest repressiva åtgärder; fler poliser och strängare straff. Det kan behövas men vad mer? I vårt delbetänkande ”Ju förr desto bättre” har vi bland annat ett antal forskare som beskriver hur man kan hantera grunden till problem som t.ex. hemlöshet och gängkriminalitet. De hävdar att det går att förebygga på olika nivåer – individ, grupp och samhälle. Jag är övertygad om att ju mer forskning som kommer fram om sociala problem och social utestängning och dess orsak och ju synligare denna forskning blir, så kommer politiker att tänka på ett annat sätt. Man kommer att inse att, precis som nu sker med cancer och hjärt-kärlsjukdomar, problemen kan bli färre om man på de olika nivåerna fattar rätt beslut. Jag är otålig! Alsen var för 50 år sedan….

Margareta Winberg

Särskild utredare