Delbetänkande från utredningen överlämnat till regeringen

Särskilde utredaren Margareta Winberg överlämnar ett delbtänkade till stasrådet Lena Hallengren

Delbetänkande från utredningen överlämnat till regeringen

Statsrådet Lena Hallengren tog tisdag 24 april emot utredningens delbetänkande “Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst (SOU2018:32)“. Överlämnandet skedde i samband med en webbTV-sänd pressträff i Rosenbad.

> WebbTV-utsändningen från pressträffen finns på regeringens webbplats: Pressträff

> Delbetänkandet från utredningen Framtidens socialtjänst finns på regeringens webbplats: Delbetänkande (SOU 2018:32)