Ett intensivt skrivande

Ett intensivt skrivande

Årets första månader har präglats av ett intensivt skrivande och tvättande av texter för flera av sekretariatets medlemmar. Jag har sagt till flera av mina vänner att jag, som tidigare ”tagit emot” utredningar, hade ingen riktig kunskap om att det var ett sådant enormt noggrant arbete att göra en utredning. Men så är Sverige känt för sina väl underbyggda alster…

Min roll är fortfarande bl.a. den resandes. Det är inte konstigt att det finns ett intresse för socialtjänstlagen – den berör ju i princip alla människor – nån gång i livet. Och många vill säga sitt.

I början av året besökte jag Centerns kommundagar. Efter två seminarier med fullt hus så kan jag sammanfatta med några kloka ord: vara modiga, ha öppna hus, sekretessproblemen, den starka föräldrarätten, fler kompetenser i socialtjänsten, familjecentraler, skolans viktiga roll, mm.

En dag besökte jag professor emeritus Joachim Vogel i Värmdö som har ägnat många år att få till stånd en mer enhetlig och därmed rättssäker metod för att pröva biståndsfrågor (han forskade på äldrefrågor också..). Han efterlyser också bättre uppföljning av de insatser man beviljar.

Samordningsförbundet i Jämtlands län höll en konferens som belyste både problematiken med och positiva exempel på hur regioner och kommuner kan och bör samverka.

Vad har då dessa frågor gemensamt? Varför är det viktigt att få del av olika intressens synpunkter? Jo, både biståndsfrågor, kompetenser, föräldrarätten, samordningen, uppföljning av beslut, är saker vi just nu grubblar över.

Denna vecka har vi läst och tvättat nästan färdiga dokument som handlar om Tillgängliga insatser på ett enklare sätt, Förebyggande socialt arbete och En evidensbaserad socialtjänst. Och så ska vi hålla på. I ett år och två månader ytterligare. Då sista maj 2020 kommer boken: Framtidens socialtjänst!

/ Margareta Winberg