Eventuell äldrelag och barnrättspespektivet – komplexa frågor till utredningen på socialchefsdagarna

Eventuell äldrelag och barnrättspespektivet – komplexa frågor till utredningen på socialchefsdagarna

För en dryg vecka sedan var det åter dags för den stora dagen med hela Socialsverige – socialchefsdagarna – denna gång i Umeå. Jag förstår såväl behovet av denna typ av sammankomst. Att mötas fysiskt, att berätta om nåt viktigt, att få vila i att andra har också problem – med pengar, inte minst.

-Vet du vi fick ett anbud på en placering, sa en av deltagarna till mig. Företaget begärde 24.000 per dygn. Det var nämligen ett extra problematiskt  barn…

Jag han knappt hämta mig från denna hiskliga summa innan det var dags att kliva upp på scen. Med mig var två mycket skickliga medarbetare; Monica Engström fd Malmqvist, huvudsekreterare och Emilia Danielsson, utredningssekreterare. Jag är otroligt glad för denna kompetens i utredningen.

Jag beskrev några frågor som kanske är särskilt viktiga just nu och i detta sammanhang; jämlikhetsperspektivet i lagen, jämställdheten, förenklingsarbetet när det gäller insatser, brukarperspektivet, det förebyggande arbetet som inkluderar samarbete med andra aktörer/myndigheter, både inom kommunen och externt (förskola och skola, ar, familjecentraler och regionerna i sin helhet, till exempel).

Efter denna inledning följde en utfrågning av Monica, Emilia och mig. Det var Monica Persson, nyvald ordförande för Föreningen Sveriges Socialchefer och Jonas Hampus styrelseledamot och äldreexpert. Och med den senare titeln, som ingång, var det inte svårt att förstå den första frågan.

-Hur arbetar ni med det tilläggsdirektiv ni fått beträffande en eventuell särskild äldrelag?

Jag svarade att det är en mycket komplex fråga. Vad skulle en sådan lag innehålla? Äldre har ju i många stycken en likadan problematik, som övriga individer, det finns missbruk, mäns våld mot kvinnor, funktionsnedsättningar, låneproblem också hos personer som fyllt 65. Skulle vi då skapa en minisocialtjänstlag? Ska vi lyfta ut enbart omsorgen och boendet? Ja, är det något som enbart ”äldre” berörs av? Vi kunde enas om att frågeställningen är svår…

En fråga handlade om barnens rättigheter i ljuset av att Barnkonventionen blir lag. Hur påverkar det Socialtjänstlagen?  Där konstaterade vi att Föräldrabalken är mycket stark – till vårdnadshavarnas fördel men att det finns en del att göra. Vi har ju lyssnat till barnrättsorganisationerna, som ger goda inspel.

En tredje fråga handlade om bemötande. Jonas som även medverkar på våra referensgruppsmöten beskrev den kritik som brukarorganisationerna riktat till socialtjänsten. Och detta är väldigt viktigt att förstå. Har man som brukare, orkat ta steget att ”gå till socialen” (som fortfarande är ett använt uttryck) så spelar bemötandet en avgörande roll för vilket resultatet blir. Detta visar också forskningen. Vi kommer sannolikt att reglera detta i lagen.

Vi fick många fler frågor och det visar, som en deltagare sa efteråt, vilken stor utredning detta är, med så många perspektiv. Och. JA! Det kan jag instämma i, och samtidigt så oerhört viktig. Därför är dialogen med det omgivande samhället så bra. Också detta bekräftade Monica, den ny valda ordföranden, särskilt förstås när det gäller den goda kopplingen till hennes organisation – FSS (Föreningen Sveriges Socialchefer).