Förebyggande samhällsplanering

Förebyggande samhällsplanering

Den första mars träffade jag många av landets socialpolitiker. De var hos Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i Stockholm, för att fortbilda sig och byta erfarenheter. Mitt bidrag bestod i att berätta om Framtidens Socialtjänst och det delbetänkande om det förebyggande arbetet, som vi, just precis nu gnuggar, tvättar, manglar, går igenom i den utredning om socialtjänsten som jag leder. Det innebär nya och spännande uppgifter för socialpolitiker OCH profession.

Hur ska socialtjänsten, i vid mening, komma in i samhällsplaneringsprocessen, för att därmed förebygga att vi bygger in risker för sociala problem och social utestängning? Det handlar om att i planeringen (och i samhället i övrigt) komma bort från kategoritänkande och återfå det gamla synsättet att det är bra att blanda människor. Vi lär av varandra – alltid – och blir bättre som människor, klokare, om vi förstår varandra.

Jag har bott och arbetat i Brasilien. Jag har sett kategoriseringsprincipens ultimativa konsekvenser; våld, mord, egna lagar, rättslöshet, gängkrig, och till sist en otrygghet för alla.

Jag, som ambassadör, åt ena kvällen middag hos den rike mannen, åt med guldbestick, i ett fantastiskt hus – fast med murar runt, beväpnade, nervösa vakter, blodtörstiga hundar (också de var nervösa…), alarmsystem och bepansrade bilar. Där satt vi, åt, bevakade, blev nervösa av hundarnas skall och vakternas rop och rasslet från vapnen.

Nästa dag besökte jag den fattiga kvinnan med många barn, i favelan, i ett plåtskjul med trampat jordgolv. Hon var förtvivlad över att en ung son börjat arbeta för knarkmaffian..

Jag tänkte då: var någon av dessa två, den rike mannen eller den fattiga kvinnan, mer trygg än den andre? Mer lycklig? Knappast.

Vi kan inte bygga in oss i ”Gated communities” och tro att här är vi säkra och trygga. Inga poliser i världen kan på sikt skydda oss – Brasilien ett bra, men förskräckligt exempel. Det finns bara en väg att gå- att leva tillsammans och att hjälpas åt! Om detta, bland annat, handlar det förebyggande arbetet på strukturell samhällsnivå!

Och OJ så spännande det kommer att bli att vara socialpolitiker eller socionom! Eller hur?

Margareta Winberg