Fortsatt full fart

Fortsatt full fart

Nu är alla åter på plats efter sommaren, en ny termin har dragit igång och det är fortfarande högsta tempo som gäller för utredningen Framtidens socialtjänst. Delbetänkandet som vi överlämnade i våras, Ju för desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst, har överlag bemötts väl att döma av de reaktioner vi fått, såväl från profession som organisationer. Det är naturligtvis glädjande och indikerar för oss att vi är på rätt spår.

Glädjande är också det tilläggsdirektiv med ett nytt slutdatum för utredningen som regeringen beslutade under sommaren. Det har i alla avseenden fått ett varmt mottagande. Utifrån utredningens ambition att leverera ett fullgott och heltäckande betänkande är det nya slutdatumet 1 juni 2020 en betydligt ljusare tidshorisont att jobba mot.

Men 2020 känns inte alls så avlägset som det gjorde innan vi nu började tidplanera för allt vi vill hinna göra. Redan det ursprungliga direktivet är ambitiöst i sin omfattning och med det nya tilläggsdirektivet följer tre ytterligare uppdrag. Nej, juni 2020 väntar alldeles runt hörnet och förr än vi anar är vi där, så nu är det fortsatt verkstad med högsta tempo som gäller.

I direktivet rubriceras tilläggsuppdragen som:

  • “Förtydligat barnrättsperspektiv”
  • “Förtydligat uppdrag avseende äldreomsorgen och övriga insatser inom socialtjänsten som är riktade till äldre” samt
  • “Utvidgat uppdrag avseende socialnämnden möjligheter att delegera beslutanderätt”.

 

// Utredningssekretariatet