Framtidens socialtjänstlag är i vardande

Framtidens socialtjänstlag är i vardande

Framtidens socialtjänstlag är i vardande… Vi har under hela hösten varit inne i en insamlings- och inlyssningsperiod. Otaliga är de möten vi haft med profession, politiker, referensgrupper, expert- och sakkunniga, forskare, bollplank och engagerade medborgare.
Nu samlar vi ihop oss, sorterar alla intryck och förslag och börjar att sätta ner foten. Vi måste prioritera. Och vi anser att ett viktigt perspektiv, som har tappats bort i nuvarande tillämpning av lagen, är det förebyggande arbetet. För att minska de akuta insatserna, för att återgå till de ursprungliga intentionerna med socialtjänsten, behöver vi byta perspektiv. Ett gott och tryggt samhälle behöver en socialtjänst som tillåts arbeta förebyggande för att därmed minska behovet av repressiva åtgärder i form av t.ex. fler poliser och strängare straff. Så var det en gång tänkt, men olika omständigheter förändrade saken över tid.
Vår idé om att prioritera på detta sätt har väckt stor uppskattning. Men det är klart att det ställer krav. På de kommunala politiska beslutsfattarna, som måste arbeta annorlunda. På professionen, som får en förändrad roll.. På vissa medborgares syn på ”vi och dom”. Men jag är övertygad om att detta är rätt väg att gå. Förebyggande arbete handlar om ett arbete på samhällsnivå, på grupp- och individnivå. Hur bygger vi bort utanförskap och därmed sammanhängande problematik? Hur fångar vi upp tidiga tecken hos barn, tecken, som kan leda till framtida problem för barnet och stora kostnader för samhället?
Hur uppnår vi en socialtjänst som är, och också upplevs som, kompetent, tillgänglig och stöttande och inte som idag något man värjer sig emot?
Det är ingen enkel förändring. Men vi har börjat den resan. Och vi har många med oss.
GOD JUL och Gott Nytt Socialtjänstår!