Här måste det bli ändring!

Här måste det bli ändring!

I veckan har utredningen haft möte med alla referensgrupper från civilsamhället. Vi koncentrerade oss på två ord; bemötande och inflytande.

Det handlar om brukarens perspektiv, som vi kommer att ägna särskild uppmärksamhet i utredningen; vi tror det är viktigt. Vi trodde det innan mötet i veckan och vår bild förstärktes av alla berättelser och uppfattningar som civilsamhället från t.ex. Stockholms stadsmission, DHR, BRIS, Maskrosbarn, Verdandi, PRO, RFSL, UNICEF, Anhörigas Riksförbund, KSAN, Röda Korset, Rädda Barnen förmedlade. 24 organisationer var representerade! De arbetar i nära kontakt med dem, som är socialtjänstens målgrupper, de vet mer än andra om hur det fungerar, de sliter som professionella eldsjälar för en sak, som de tror på. De tar hand om, stöttar dem, som ramlar mellan stolarna och dem som det offentliga samhället inte hittar eller når.

Hur ser ett gott bemötande då ut? Ett återkommande svar var ordet snäll. Barnens olika representanter tryckte mycket på att det var viktigt att personen de mötte var snäll. I uttrycket ”snäll person” lägger barn en person som ”ser” dem, som frågar, lyssnar, respekterar, förklarar sammanhang och återkommer. Mycket av detta finns inte idag. Detta belades också av Cecilia Grefve, när hon för några år sedan utredde den sociala barn- och ungdomsvården.

En annan aspekt på bemötande handlade om tålmodighet och förståelse för den situation, som brukaren befinner sig i. Detta gällde särskilt kvinnor och män med missbruksproblematik. Förändring tar tid (jag kände igen mig från mitt Karlstadsbesök..) och man måste, trots bakslag, tro på den brukare som ändå tagit steget att söka hjälp, eller tvingats till hjälp.

Ordet inflytande uppvisade samma status, som bemötande. Men om det senare, till stor del,  beror på individers oförmåga, så handlar inflytande mera om det utbud av insatser, som politiken bestämt och som också är knutet till ekonomin. Flexibiliteten och därmed inflytandet för brukaren att välja, är därför ibland liten inom vissa områden t.ex. missbruksvården.   Å andra sidan, som sas; hur ska en äldre med behov av hemtjänst kunna göra ett bra val om det finns 100 privata utförare att välja mellan. Då handlar det om att ha väl utbildade anhöriga, som kan sortera… (sagt av en som var professor i geriatrik och själv hade varit i den anhörigsituationen).

När mötena var över och jag satt på tåget hem hade jag fem timmar att fundera över dagen. Vad kan min utredning göra åt detta frågade jag mig. För det som framkommit under dagen är inte acceptabelt. Fortsättning följer!

 

Margareta Winberg, särskild utredare