Nyttigt insikt i omfattande arbete

Nyttigt insikt i omfattande arbete

Få personer, som inte har deltagit i en statlig utredning, har kunskap om vilket omfattande arbete, som, till slut, resulterar i en ”SOU”, statens offentliga utredningar. Jag, som tagit emot en och annan sådan, måste erkänna att jag inte förstod omfattningen av arbetet bakom den fina boken, mer eller mindre tjock, som jag tog emot…

Det är en nyttig ny kunskap! Vårt arbete, i Framtidens socialtjänst, är, utifrån direktiven, indelat i olika områden. Det innebär att de väldigt kompetenta sekreterarna som arbetar i utredningen, skriver fram texter till dessa områden. Texterna baseras på tidigare propositioner, tidigare och nu pågående relevanta utredningar, nya forskarrapporter, våra referensgruppers kloka synpunkter och i slutändan en bedömning som jag förväntas stå för. Texterna, ofta en bruttotext, tvättas dvs manglas och diskuteras, kortas ner, skrivs om och blir till slut ett arbete, som presenteras för vår sak- och expertgrupp. Denna består av representanter för olika departement, statliga myndigheter och vissa större organisationer. Just nu förbereder vi ett sådan expert- och sakkunnigmöte som ska äga rum i början av juni.

Parallellt har arbetet med våra tilläggsdirektiv påbörjats. De är tre och handlar dels om huruvida barnens röster blir tillräckligt hörda i olika ärenden, dels om det vore klokt med en särreglering av äldreomsorgsfrågor och annat, som rör äldre i socialtjänstlagen och till sist om en oklar fråga om delegation där socialtjänstlagen och kommunallagen inte går hand i hand.

Samtidigt med allt detta så är det externa intresset för utredningen fortfarande stort. Det visar sig inte minst när Almedalen närmar sig. Det är inte konstigt. SoL skulle ju omfatta hela människan – det var ju det nya och stora – och då finns det ett allmänt intresse, för man kan alltid hitta ”sin” vinkel på ett problem i den. Detta gör arbetet svårt, men oerhört intressant. Och viktigt!

Margareta Winberg
Särskild utredare