Ord är viktiga

Ord är viktiga

Förra veckan var tågen till och från Karlstad fullbokade. Anledningen var Forum Jämställdhet, ett tvådagarsarrangemang, som samlade politiker, tjänstemän och civilsamhälle. Fler än 1000 engagerade medborgare slöt upp. Min insats bestod i att beskriva arbetet med översynen av socialtjänstlagen och kommentera frågan om jämställdhetsperspektivet redan finns eller behöver förstärkas i lagen
För att få ett svar på detta måste man först besvara frågan om en eventuell brist på jämställdhet beror på själva lagtexten, tillämpningen eller det omgivande samhället ( ja de två sistnämnda hänger delvis ihop). Jag ställde frågan till fyra “opponenter”, en kommundirektör, en egenföretagare i branschen, en anställd och Visions ordförande-

Mina ”opponenter” hade inga färdiga svar men alla fyra återkom till vikten av att förbättra arbetsmiljön (också det en jämställdhetsfråga) för de socialsekreterare och andra som tolkar och tillämpar lagen. Här följer ett litet axplock av vad som diskuterades:

Tid för att leda och möta är förutsättningar för att tillämpa lagen på ett korrekt sätt. Vi måste byta synsätt och prioritera kvinnor som har långvarigt beroende av försörjningsstöd, annars blir (och så är det i vissa fall) socialtjänsten deras eviga ”arbetsgivare”. Kön måste synliggöras i portalparagrafen. Äldre män, jämfört med kvinnor, med alzheimer, vårdas 2,5 år längre i hemmen av sin hustrur innan de flyttar till ett särskilt boende – detta skjuter sociala problem på framtiden. I missbruksvården finns exempel på ett jämställdhetstänk. Ord är viktiga.

Till det sista vill jag tillägga att jag bad publiken att fundera över om ordet JÄMLIKHET räcker för att inkludera också JÄMSTÄLLDHET. Jag delar nämligen uppfattningen att ord är viktiga!
Margareta Winberg