Stort intresse för vårt delbetänkande “Ju förr desto bättre”!

Stort intresse för vårt delbetänkande “Ju förr desto bättre”!

På tisdagen lämnade jag över vårt delbetänkande Ju förr desto bättre till statsrådet Lena Hallengren. Vi hade först en genomgång på socialdepartementet och många medarbetare – också från andra departement – deltog. Jag tolkar det som att vårt syfte med delbetänkande fått genomslag, att skapa intresse och förståelse för det förebyggande arbetet och att vrida perspektivet och tanken hos beslutsfattare och profession. Själva överlämnandet gjordes vid en efterföljande presskonferens i Rosenbad.

Debatten om trygghet i Sverige idag har nästan uteslutande handlat om fler poliser och hårdare tag, alltså ett mer repressivt samhälle. Därför är det hög tid att ställa frågan varför ser det ut såhär och hur kan vi förebygga.

Det förebyggande arbetet är tänkt att ske på tre nivåer; individ, grupp och samhälle. Vi konstaterar också att ett sådant nytt perspektiv gynnar brukare, profession, politiker och samhällsekonomi. Brukare kommer att drabbas av sociala problem och social utestängning i mindre utsträckning.  Professionen, alla de, framför allt kvinnor, inom socialtjänsten, kommer att få ett vidare arbetsfält, mer variation och kanske större karriärmöjligheter inom det vidare arbetsområdet. Socialnämndens politiker får en ny uppgift. De måste arbeta på ett mer strategiskt vis. Hur bygger vi? Hur planeras samhällena. Vilka riskmiljöer främjas respektive förhindras genom kommunens beslut?

En ökad kommunal samordning måste komma till. Min uppfattning är att den högsta politiska nivån måste involveras när det gäller denna samordning. Kommunfullmäktige eller kommunstyrelse borde ta ansvar för detta.

Samhällsekonomin gynnas eftersom sociala problem är mycket dyrt! Men vårt nuvarande styr- och ledningssystem i en kommun gagnar knappast stora sociala reformer. Ett annat beräkningsystem där sociala investeringars effekt mäts, måste introduceras.

Nu hoppas jag att våra intentioner om en debatt, en ny medvetenhet, ett nytt perspektiv i socialtjänsten kommer till stånd. Detta är ett steg – det kommer fler….

> Se pressträffen

> Läs delbetänkandet