Författare: Margareta Winberg

Semester är tid för reflexion. Som enmansutredare, kretsar naturligt mina tankar kring utredningen Framtidens socialtjänst. Hur var det på 70- och 80-talen när den, då, nya Socialtjänstlagen utreddes

LÄS MER

Jag tänker ofta på den by jag flyttade till när jag kom till Jämtland. Den hette Alsen och var egen kommun med en (sic!) kommunal tjänsteman. Han skötte

LÄS MER