Utredningsarbetet fortsätter; hur kan man förändra ärendehanteringen inom socialtjänsten?

Utredningsarbetet fortsätter; hur kan man förändra ärendehanteringen inom socialtjänsten?

Nu har vi lämnat vårt delbetänkande om det förebyggande arbetet ”Ju förr desto bättre” och nu är det full fart mot ett slutbetänkande som ska lämnas sista november.

En efterfrågad och intressant fråga som vi nu analyserar är hur man kan förändra ärendehanteringen inom socialtjänsten. Här tittar vi på två spår:

Det ena är att se på möjligheten att låta vissa tjänster läggas utanför en formell biståndsbedömning. Inom äldreomsorgen kommer detta att bli möjligt för hemtjänstinsatser den 1 juli 2018 men vi menar att det finns andra områden inom socialtjänsten där detta borde ske. Vi har haft intressanta diskussioner i våra referensgrupper om vilka konsekvenser en sådan ordning skulle innebära. Kommer efterfrågan att öka? Kommer synen på socialtjänsten att förändras? Vi har också fått intressanta exempel på att en annan hantering redan sker – fast utan lagstöd… Lagen har, så att säga, inte hängt med verkligheten och så kan det ju inte vara.

Det andra spåret är en förenklad biståndsprövning. Socialsekreterarna tyngs idag av mycket stora utrednings- och dokumentationskrav. Det går ut över den fysiska kontakten med brukaren och det är dessutom oklart vilken nytta en överlastad utredning ger.

Om dessa två spår kan bli verklighet kommer fokus att kunna flyttas från akuta händelser till förebyggande. Socialstyrelsen har f.ö. gjort en mycket bra, ny analys av vad kostnaderna för  insatser efter våld är. I ett exempel där man följer en mans våld mot en kvinna med ett barn slutar den ”synliga notan” för verksamheternas kostnader på 225 800. ”Den synliga”!

Det finns pengar att tjäna på ett annat arbetssätt. Men det viktigaste är att minska det mänskliga lidandet!

Margareta Winberg