Vad kan hända om man gifter sig?

Vad kan hända om man gifter sig?

För ett tag sedan deltog jag på en konferens med biståndshandläggare. Under min presentation om Framtidens socialtjänst med speciellt fokus på hur jämställdheten kan stärkas, kom frågan om anhörigvård upp. Vi vet att många (1,3 miljoner enligt Anhörigas Riksförbund) anhöriga vårdar någon som står dem nära. Många går ner i arbetstid eller slutar att arbeta helt. Dessutom – med dagens politiska trend – att vård och omsorg, i framtiden, ska ske i, eller så nära hemmet som möjligt, finns det anledning att ta på jämställdhetsglasögonen.

Ur denna diskussion uppstod frågan på konferensen, om vad man som gift par kan förvänta sig i omvårdnad. Har man som make/maka skyldighet att omvårda en make/maka som blivit sjuk? Min reptilhjärna sa förstås nej. Man gifter sig med en make eller maka inte med en uppassare/vårdare. Inte idag 2019…

Det visade sig emellertid att frågan inte lät sig besvaras så enkelt. Efter mig talade en mycket kunnig jurist, Katarina Lindblad, om aktuella rättsfall inom socialtjänsten. Frågan om skyldigheter inom äktenskap och hushållsgemenskap har prövats ett antal gånger i Kammarrätter. Resultatet varierar. Men, och detta är uppseendeväckande i denna tid, en majoritet av domsluten gick på linjen att en make/maka har en skyldighet att sköta vissa sysslor visavi sin partner om denne blir sjuk och ska vårdas/omvårdas i hemmet. Någon vägledande dom i högre instans finns dock inte ännu.
I avvaktan på detta och en eventuell ändring av Äktenskapsbalken finns det två alternativ för den enskilde individen; gilla läget eller skilj dig och flytta.

/ Margareta Winberg