Vad kan idéella organisationer bidra med när samhället sviktar?

Vad kan idéella organisationer bidra med när samhället sviktar?

Jag är, som vanligt, på Almedalsveckan i Visby. Mina socialtjänstglasögon är förstås på och en dag medverkade jag när Forum, en paraplyorganisation för idéburna organisationer med social inriktning, hade ett seminarium om IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap. Detta är en ny form av samarbete mellan tex en kommun och en eller flera idéburna organisationer. Vi fick en mycket målande beskrivning av ett IOP i Örebro; VOX. Och nog blev man imponerad alltid! Man (likamed dem som ville samverka) gjorde en behovsinventering, skapade mål därefter och sedan svarade man på frågan HUR.

Under året 2018 nådde man 5800 deltagare i 91 verksamheter. Följeforskning kopplades på. Den egna utvärdering som kunder göras efter en så relativ kort period var mycket positiv.

Vad IPO säger oss är att socialtjänsten inte kan och inte skall mäkta med allt som behövs i ett samhälle. Idrottsskola, datautbildning, livräddarkurser, cykelskola, zumba, mötesplatser, lovskola är exempel som är viktiga i alla samhällen men som ska skötas av organisationssverige. Denna del av samhället, som förebygger sociala problem, fyller också ett annat viktigt område – demokrati. Att vara en del av en organisation, att känna att tillsammans kan vi förändra, är en oerhört betydelsefull kugge för demokratin. Grattis Örebro för ett fint arbete!

Nå. Jag fick förstås frågan på vilket sätt Framtidens socialtjänst skulle förändra det sociala arbetet och hur IOP kan exporteras till andra delar av landet. Med mig på podiet var Göran Cars, forskaren, som bidragit till vårt delbetänkande om det förebyggande arbetet. Och vi hjälptes åt att beskriva hur lagstiftning och resurser måste användas – också – för att förebygga sociala problem och social utestängning, på individ, grupp och samhällsnivå. Och där var vi rörande överens om att socialtjänsten, på ett bättre sätt, måste medverka i samhällsplaneringen. Det går att förebygga hemlöshet, gängkriminalitet och annat utanförskap. Och givetvis måste det civila samhället, att i allt högre utsträckning, tillåtas vara med.

Margareta Winberg, särskild utredare