Varsågod justitieministern! Tack Camilla!

Varsågod justitieministern! Tack Camilla!

Det är inte bara Margot Wallström som lämnar sin roll i svensk samhällstjänst. Även vår utredning har, med samma argument som Margot hade, tappat en mycket duktig medarbetare. Camilla Sköld pensionerade sig förra veckan och ska ägna sig åt sin familj. Camilla har dragit ett tungt lass i vår utredning med huvudansvar för både det förebyggande arbetet och kunskap och kompetensområdena. Båda områdena är mycket viktiga, fast på olika sätt.

Det förebyggande arbetet fanns ju med när SoL kom till på 80-talet. Det var en av de nya progressiva tankarna – att förhindra, att förebygga att akuta situationer skulle inträffa. Vi skulle bygga ett slags Kvarteret Framtiden, satsa på både samhälls- grupp- och individnivå för att åstadkomma detta. Visionen är vacker. Den är klok och ytterst mänsklig. Men så hände nåt på vägen. Man kan fundera över om det var brist på pengar eller en politikförskjutning. Samhällsplaneringen tog en annan riktning, integrering blev segregering. Förebyggande fick stå tillbaka för akut myndighetsutövning. Socialt arbete ersattes till stora delar av utredningar. New public management, som ekonomisk modell, trädde in i kommuner och landsting. Privata alternativ tog plats. Och kommuner måste sätta upp konkreta kriterier för upphandling. Och resultatet skulle naturligtvis mätas och utvärderas. Detta tog tid. Dessutom blev resultatet tex inom äldreomsorgen att olika insatser tidsattes; dusch, inköp, matlagning, städ och disk. En bit bort från det ursprungliga, det individuella behovet, som inte alltid är förutsägbart och som inte alltid låter sig mätas… Hur mäter man exempelvis en pratstund? Eller att lugna ner? Eller att dricka kaffe med en ensam äldre… och det som var en god vision om förebyggande arbete hanns helt enkelt inte med.

Allt var inte bättre förr. Men hur har det blivit?

Vi tror att genom att trycka ordentligt på det förebyggande arbetet så måste kommunerna ge plats åt det. Och jag säger: Äntligen! Morgan Johansson, justitieministern, har under en tid  påmint om att gängkriminalitet inte försvinner enbart med fler poliser eller hårdare straff. ”Vi måste satsa på det förebyggande arbetet, på skola, på socialtjänst!” är hans budskap. Bra! Och vi har levererat ett delbetänkande, som Camilla Sköld var huvudansvarig för; ”Ju förr desto bättre”. Det ligger där som en kunskaps- och inspirationskälla. Varsågod justitieministern! Tack Camilla!

Margareta Winberg, särskild utredare