Kontakt

Vi är tillgängliga

Socialtjänstlagen är en angelägenhet för Sverige som välfärdsland och för många påverkar den det dagliga livet. En översyn av denna lag skapar naturligtvis ett starkt engagemang, många vill dela med sig av tankar och synpunkter. Men att fysiskt träffa alla som önskar dela sina åsikter och erfarenheter är emellertid en ogörlig uppgift för utredningssekretariatet, till detta är utredningstiden alltför knapp.

Möjligheten att komma till tals är dock inte begränsad till fysiska möten. Vi ser väldigt gärna att ni skriver ner de synpunkter och tankar som du och/eller er organisation har i fråga om översynen av socialtjänstlagen. Utredningssekretariatet tar med stort intresse del av allt som skickas till oss.

Utredningen upphör den 3 augusti 2020

E-post

E-post kan inte längre sändas till utredningssekretariatet.

 

Postadress

Post kan inte längre sändas till utredningssekretariatet